Publié : 24 janvier 2023

Lè têtch’ o fât’

din lou pètoiè di Russey ; d’ èpré Henry Tournier

Lè têtch’ o fât’

(din lou pètoiè di Russey ; d’ èpré Henry Tournier) Vïn t’ bouta pèr moè su lou ban d’vin lè mozon, fonn’, s’ o bïn ton drè ; è vè y’ èvoiè kairant’ an k’ no son ensambie. Voèki k’ la z’ ofin son rèmèdji(e) è s’ teur’ ; è son èlla din lou mond’ pe, d’ nouvé, no son ro k’ la dou, k’mo kin on é okmossi(e). Fonn’ oss’ –ke te te souvïn ? On n’ évoiè ro po okmossi(e), tou étav’ è far’. Pe on s’ i o bouta, harri(e) s’ étav’ du(e). È fô di kourèdj’, d’ lè persvérins’ ! E fô d’ lèmou, s’ no pè s’ kon krè kin on okmoss’. S’ no pè ro k’ la béko k’ on s’ beill’, lou d’je k’ on s’ o mèria n’ o k’ ün d’je, pe, s’ no k’ èpré k’ okmoss’ lè vi(e). È fô fâr, s’ o défâ ; è fô r’fâr, s’ o enkwo défâ. La z’ ofin v’nian ; è fô la neuri, la z’ èbilli(e) la z’ él’va, s’ no j’mâ lè fïn è n’ i è pon d’ fïn. Oss’-ke te t’ en souvïn, lè fonn’ ? Tou sa keusin, tou sa trèka ; harrie, t’ étav’ lè. No son d’meura « fidèles » l’ün po l’ ôtre. Pe dïnski, y’ a pu m’ èpur’ su ta pe ta su moè. No z’ in évu béko d’ tchinss’ d’ étr’ ensambie, on s’ i o bouta tou la dou, on è t’ni lou kô. Lou vra èmou, s’ no pè s’ kon krè, lou vra èmou s’ no pè po ün dje, s’ o po toudje. S’ o poka, boute-te d’ èvo moè e pe voût’, s’ o lou tan d’ rémèdji(e), pe d’ ogrinji(e). Bout’-te tou cont’ moè, on n’ diro ro, è n’ i è pè fot’ de ro dir’. On n’ é pu fot’ ke de d’meura tou la dou enkwo ïn kô, pe d’ léchi(e) chour lè neu din lou contotmen d’ lè têtch’ k’ o fât’ !